AANMELDEN

In 2022 zal D.V. voor de 10e keer de YouTube-Orgeldag worden gehouden!
Op zaterdag 17 september ben je weer van harte welkom in de Rehobothkerk te Urk.

Je kunt je hier aanmelden!
Voor het dagprogramma geldt een maximum van 40 orgelspelende deelnemers. Er is geen grens aan het aantal deelnemers dat alleen komt luisteren en kijken, zonder zelf te spelen.

Je kunt je ook opgeven voor het slotconcert. Als er meer aanmeldingen zijn dan er plaats is, zal er een keuze worden gemaakt. Het programma wordt in de loop van september op deze website gepubliceerd.

Naam
Emailadres
Woonplaats

Telefoonnummer


Wil je overdag ook zelf het orgel bespelen (ja/nee)? (Er is plaats voor maximaal 40 spelers).


Wil je ook deelnemen aan het concertprogramma (ja/nee)?

Titel

Componist

Speelduur (maximaal 8 minuten)MACHTIGING
Ondergetekende machtigt MV Muziekprodukties Urk om eenmalig een bedrag van € 35,00 af te schrijven van:

IBAN

Ten name van

Bij annulering na afschrijving van de deelnamekosten bestaat geen recht op restitutie.ONDERTEKENING

Plaats

Datum

Naam

Opmerkingen